Референца

- Колекционери на уметнички дела.

- Луѓе, вљубеници во експонати изработени на стар традиционален начин со мотиви од културното наследство на Македонија.

- Градоначалници - протокол.

- Амбасади во Македонија.

- Разни дипломатски преставништва во Македонија.

- Кабинети на претседатели.

- Кабинети на Влада на Р.М.

- Разни министерства.

- Институции од културата, фестивали и др.

- Фирми од стопанство на Македонија

- Македонска Православна Црква